ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ εκλογες 2023 : ( ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ) “Ενεργοί Δημότες” Χαλκηδόνος

Από την δημοτική παράταξη του δήμου Χαλκηδόνος  “ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ” πήραμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ολόκληρη η ανακοίνωση :
Συνεχϊζουμε να εϊμαστε παρόντες στα Δημοτικά δρώμενα του Δήμου μας ,
απόντες όμως από τις δημοτικές εκλογές του 2023,
και ΠΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΙ.
Με έντιμη και καθαρή σκέψη
Ενεργοί Δημότες Δ. Χαλκηδόνος
Μηντζαρϊδης Μηνάς – Βλαχάκη Μαρϊα