ΟΤΑ – Σχολεία :  Κατανομή ποσού 14 εκατ. ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας