ΟΤΑ : Στους 332 Δήμους τρεις δόσεις της τ.ΣΑΤΑ ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ (Λίστα)

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 79164/27.10.2021), που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, δίνονται τρεις δόσεις από τα λεφτά των Δήμων που αφορούν την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, γνωστά ως τέως ΣΑΤΑ.
Ειδικότερα, πρόκειται για την 7η, 8η και 9η δόση του 2021.
Διευκρινίζουμε ότι πρόκειται για χρήματα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, δηλαδή προέρχονται από τα λεφτά όλων των Δήμων της Χώρας, και δεν αποτελούν επιπλέον πρόσθετη χρηματοδότηση από το Κεντρικό Κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Προβλέπονται στο άρθρο 259 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) ως ισχύει.
Ακολουθεί ο Πίνακας κατανομής, όπου αναγράφεται το ποσό που παίρνει κάθε ένας από τους 332 Δήμους: