ΟΠΕΚΑ: Η ημερομηνία για την καταβολή των επιδομάτων

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε την ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων (Στέγασης, Γέννησης, Ατόμων με Αναπηρία, Στεγαστικής Συνδρομής, Ομογενών, Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα).

ΟΠΕΚΑ: Η ημερομηνία για την καταβολή των επιδομάτων

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΕΚΑ) παροχές ύψους 177.459.568 ευρώ.

click here

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σε 242.632 δικαιούχους , συνολικού ύψους 53.554.965 ευρώ
Το Επίδομα Στέγασης σε 218.020 δικαιούχους, συνολικού ύψους 26.725.599 ευρώ
Το Επίδομα Γέννησης σε 13.001 γεννήσεις, συνολικού ύψους 13.185.00 ευρώ
Τα Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία σε 168.325 δικαιούχους, συνολικού ύψους 71.103.667 ευρώ
Το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε 1.037 δικαιούχους, συνολικού ύψους 309.581 ευρώ
Το Επίδομα Ομογενών σε 7.106 δικαιούχους, συνολικού ύψους 250.000 ευρώ
Η σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων (Ν. 1296/1982) σε 21.460 δικαιούχους, συνολικού ύψους 7.794.509 ευρώ
Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων σε 13.495 δικαιούχους, συνολικού ύψους 4.408.083 ευρώ
Τέλος, η Συνεισφορά Δημοσίου του Ν. 4605/2019 σε 2.204 δικαιούχους, συνολικού ύψους 134.164 ευρώ
Σημειώνεται ότι το σύνολο των παροχών του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
error: Content is protected !!