ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Φεβρουαρίου

Έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Φεβρουαρίου. Διαβάστε πότε οι δικαιούχοι θα δουν την καταβολή των χρημάτων στους λογαριασμούς τους.

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε γίνονται οι πληρωμές στους δικαιούχους
Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Φεβρουαρίου 2021 είναι οι εξής:
Συντάξεις ΙΚΑ (πληρωμή με ΑΜΚΑ)
Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ για αποφυγή συνωστισμού (όπως τους προηγούμενους μήνες).
Οι ημερομηνίες πληρωμής (με ΑΜΚΑ) των συντάξεων ΙΚΑ Φεβρουαρίου 2021 είναι:
* Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
* Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Για τα υπόλοιπα ταμεία οι συντάξεις του Φεβρουαρίου 2021 θα πληρωθούν ως εξής:
* Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021.
* Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021.
* Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021.
* Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.
* Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.
(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ [Μισθωτών] θα καταβάλουν τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021 όπως το Δημόσιο την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021).
(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Φεβρουαρίου 2021 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021).
* Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.
Η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.
Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Φεβρουαρίου 2021 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.
Οι σχετικές διατάξεις για την πληρωμή των συντάξεων
Οι συντάξεις προπληρώνονται, δηλαδή με την πληρωμή καταβάλλεται η σύνταξη του επόμενου μήνα.
Πληρωμή συντάξεων – Συντάξεις Δημοσίου, ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ. Επικουρικές και προσωρινές
Νόμος 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019)
Άρθρο 34
Ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ
1. Ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:
α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του σε φορείς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.
Άρθρο 132
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Επικουρικές Συντάξεις e-ΕΦΚΑ
Αριθμ. Φ. ΕΦΚΑ/26496/712 – ΦΕΚ Τεύχος B 2848/13.07.2020
Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των επικουρικών συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ως ημερομηνία καταβολής των επικουρικών συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) την ίδια με αυτήν της καταβολής των αντίστοιχων κύριων συντάξεων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 4611/2019.
Η απόφαση αυτή ισχύει για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2020 και εφεξής.
Η υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 27677/1541/17-6-2016 απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ορισμός εργάσιμης μέρας καταβολής μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ» (Β ́ 1941) καταργείται.
Προκαταβολή σύνταξης
Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης (Αριθμ. 151274/2016/0092 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1519/04.05.2017).
error: Content is protected !!