ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Νέα εποχή – Πώς θα γίνεται η συνεπιμέλεια των παιδιών

Μετά από σχεδόν σαράντα χρόνια ένα νέο νομοθέτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλάζει βασικές διατάξεις του οικογενειακού δικαίου αναφορικά με την ανατροφή των παιδιών διαζευγμένων γονέων. Με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα επιμέλειας και χρόνου επικοινωνίας με τους γονείς.
Το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα.
Οι αλλαγές που προωθεί το νέο νομοσχέδιο
Τα κύρια σημεία των αλλαγών που προωθούνται είναι:
-Καθιέρωση ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας στο 1/3 του χρόνου για την επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα που δεν διαμένει μαζί του.
-Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας για κρίσιμα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως εκπαίδευση, ονοματοδοσία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
-Θεσμός της διαμεσολάβησης, όπου η επίλυση των διαφορών μεταξύ των γονέων θα γίνεται από ειδικούς οικογενειακούς διαμεσολαβητές, προκειμένου να μην οδηγούνται όλες οι υποθέσεις στις αίθουσες των δικαστηρίων.
-Εισαγωγή του όρου της «κακής άσκησης επιμέλειας», όπου όταν ένας γονέας, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις και τα όσα έχει συμφωνήσει με τον άλλο γονέα, προβλέπονται συνέπειες, ακόμα και να χάσει την επιμέλεια του παιδιού.
Αλλάζουν όλα στην επιμέλεια των παιδιών -Διαμεσολαβητής σε περίπτωση που διαφωνούν οι γονείς
Εφόσον δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των δύο πλευρών για κρίσιμα θέματα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών οι γονείς θα μπορούν, όπως και τώρα, να προσφεύγουν στα δικαστήρια.
Στην ηλεκτρονική εποχή περνούν τα συναινετικά διαζύγια
Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η έκδοση e-διαζυγίου, δηλαδή. του διαζυγίου με διαδικασίες εξπρές μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων
Όπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη «οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους. Η συμφωνία λύσης του γάμου γίνεται και ηλεκτρονικά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μη απαιτούμενης της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των συζύγων. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο, όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου».