ΟΑΣΘ : Εγκρίθηκε η παραχώρηση των 25 γραμμών του ΟΑΣΘ στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) το σχέδιο σύμβασης που θα υπογραφεί από τον ΟΣΕΘ και την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (και τον ΟΑΣΘ ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο) μετά τις τελικές βελτιωτικές παρεμβάσεις, με στόχο και σκοπό να προχωρήσει απρόσκοπτα η παροχή ποιοτικού και οικονομικού έργου αστικής και περιαστικής συγκοινωνίας στην ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Η σύμβαση, όπως αποκάλυψε από το πρωί η Voria.gr θα περιλαμβάνει την εκχώρηση εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου σε είκοσι πέντε (25) επιπλέον γραμμές του ΟΑΣΘ. Οι γραμμές αυτές, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είναι κρίσιμες για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ σ’ αυτές περιλαμβάνονται διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, οι οποίες μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται με καταπονημένα οχήματα του ΟΑΣΘ, γραμμές απαιτήσεων πυκνών και σταθερών συχνοτήτων διέλευσης και ανάγκης ποιοτικού έργου.

«Η κάθετη πτωτική τάση στην προσφορά αστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης σε πλήθος γραμμών από τον ΟΑΣΘ τα τελευταία χρόνια και ο εμφανής κίνδυνος κατάρρευσης της παροχής αστικής συγκοινωνίας, οδήγησε στο τραπέζι και σε κοινή συμφωνία τους φορείς μαζί με τον ΟΑΣΘ. Με συστηματική δουλειά της νέας διοίκησης σε συνεργασία με τους συγκοινωνιολόγους του Οργανισμού, ο ΟΣΕΘ “έτρεξε” τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε σε λίγο καιρό το επιβατικό κοινό να εξυπηρετείται από εκατόν είκοσι (120) νέα λεωφορεία της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (σε σύμπραξη με τις ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. και ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.), σε μια σύμβαση που θα έχει διάρκεια δύο χρόνια» σημειώνεται.

Ήδη από τον Μάιο του 2019, οι προηγούμενες διοικήσεις των φορέων είχαν προχωρήσει σε παραχώρηση (6) γραμμών και πάλι από τον ΟΑΣΘ στο ΚΤΕΛ, έργο που λειτουργεί κανονικά και απρόσκοπτα.

Από τη συμφωνία προκύπτει σημαντικό όφελος για τους πολίτες και το επιβατικό κοινό, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Αφενός, εξηγεί ο ΟΣΕΘ, καθώς τα δρομολόγια θα εκτελούνται από σύγχρονα, ασφαλή και άνετα οχήματα, κατάλληλα σχεδιασμένα για τα συγκεκριμένα δρομολόγια αλλά και τις χιλιομετρικές αποστάσεις, ενώ το εισιτήριο θα παραμείνει στην τιμή που είναι σήμερα, δηλαδή στο 1 ευρώ με τις όποιες εκπτώσεις και τη δυνατότητα προμήθειας καρτών απεριορίστων διαδρομών να ισχύουν.

Όφελος θα προκύψει και για το επιβατικό κοινό εκτός των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς με την ανάθεση του έργου στα ΚΤΕΛ ο ΟΑΣΘ θα εξοικονομήσει περί 65-70 οχήματα καθώς και οδηγούς, που θα είναι στην ευχέρεια του Οργανισμού να εντάξει στο λοιπό πρόγραμμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Τέλος, ωφελημένο από τη συμφωνία θα είναι και το δημόσιο, καθώς το ύψος του ποσού που θα καταβάλλεται στα ΚΤΕΛ είναι μικρότερο από ό,τι μέχρι τώρα κόστιζε στον ΟΑΣΘ να εκτελεί το συγκεκριμένο έργο.

Το έργο θα ελέγχεται απόλυτα από ιδιώτη Ανεξάρτητο Ελεγκτή, σύμφωνα με τα ισχύοντα πλαίσια, θα πιστοποιείται, θα επικυρώνεται και θα καταβάλλεται από τον ΟΣΕΘ ο οποίος σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή ανέλαβε την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου και αναγκαίου εγχειρήματος. Κομβικό σημείο και στόχο της σύμβασης αποτελεί ο όρος ότι δεν θα προκληθεί καμία βλάβη (ούτε μισθολογική, ούτε οργανική, ούτε απώλειες θέσεων εργασίας ούτε οποιαδήποτε άλλη δυσμενής μεταβολή) του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων του ΟΑΣΘ.

Τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιάννης Καλογερούδης όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννης Τόσκας ανέφεραν στο σημερινό Δ.Σ. την αναγκαιότητα υλοποίησης της σύμβασης ως πρώτο βήμα εξομάλυνσης των προβλημάτων μετακίνησης των πολιτών, ενώ επισήμαναν ιδιαίτερα τους όρους της εφαρμογής εποπτείας του έργου μέσω της τηλεματικής, όπως ακριβώς εφαρμόζεται μέχρι σήμερα για τον ΟΑΣΘ, της τοποθέτησης μηχανών συλλογής κομίστρου, της χρήσης των εγκαταστάσεων, της διαδικασίας επιβολής τυχόν κυρώσεων. Ο κ. Καλογερούδης και ο κ. Τόσκας έδωσαν έμφαση στην παροχή ποιοτικού έργου και στην εξυπηρέτηση όλων των πληθυσμιακών ομάδων, όπως και των ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων από τα νέα σύγχρονα οχήματα αστικού τύπου των ΚΤΕΛ, καθώς πρόκειται για ένα νέο και μεγάλο έργο που αποτελεί το 1/3 του έργου που εκτελεί σήμερα ο ΟΑΣΘ! Σημειώνεται ότι σχεδόν 12 εκ. οχηματοχιλιόμετρα το χρόνο θα εκτελεσθούν από τα ΚΤΕΛ μέσω της σύμβασης, που υπολογίζεται πως θα αρχίσει να υλοποιείται στα τέλη του Φεβρουαρίου 2020.

https://www.voria.gr/