ΟΑΕΔ : Πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2022

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ Ο.Α.Ε.Δ.
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2022. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους και δικαιούχους μέχρι τις 8 Μαΐου 2022. Όσοι δικαιούνται δωρεάν κατασκήνωση και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο κατασκηνωτικό camp του ΑΡΙΩΝΑ Κουφαλίων που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 12 Αυγούστου στην κατασκήνωση ALEXANDRA στην περιοχή Οφρυνίου, απευθυνθείτε στον προπονητή του συλλόγου κ. Βαγγέλη Τούμπα.
1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ωφελούμενων τέκνων ή ασκούντες την επιμέλεια ανάδοχοι, κηδεμόνες τέκνων, που έχουν δηλωμένο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, φορολογικού έτους 2020, μέχρι 30.000€ κατ’ ανώτατο όριο και παράλληλα κατά το έτος 2021:
πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ των συν εισπραττόμενων κλάδων του ΟΑΕΔ ή
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας ή
έλαβαν επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012 συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τις παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ των συν εισπραττόμενων κλάδων του ΟΑΕΔ, από ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας & από επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας ή
κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τεσσάρων (4)μηνών.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (τέκνα): Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 14 Ιουνίου 2016