ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ : Στη Σίνδο και όχι στη Γέφυρα η παράδοση της Θεσσαλονίκης !!!

Έγγραφο – ντοκουμέντο δείχνει ότι η παράδοση της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες, στις 26 Οκτωβρίου 1912, έγινε στη Σίνδο (Τεκελί) και όχι στη Γέφυρα (Τόψιν).
Το σχετικό ντοκουμέντο δημοσίευσε ο Βύρων Παπαδόπουλος στην ομάδα του Facebook «Παλιές φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης – Old Photos of Thessaloniki», συνοδευόμενο από το ακόλουθο κείμενο:
«Το τηλεγράφημα που απέστειλε, στις 26 Οκτωβρίου 1912, ο τότε διάδοχος και αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος από το Τεκελί (σημερινή Σίνδος) προς τον βασιλιά Γεώργιο Α΄, με το οποίο ανακοινώνει την αποδοχή από τον στρατηγό Χασάν Ταχσίν Πασά της παράδοσης της πόλης της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό (Αρχείο Βασιλικών Ανακτόρων- Γενικά Άρχεία του Κράτους)
Στο κείμενο γράφει:
“Βασιλέα …
Βραδυναντες τούρκων …επανελθειν …ουν οτι δέχονται τους περί παραδοσεως ορους μου διέταξα την εννάτην εξ ημισείαν ώραν την προέλασιν του στρατου αλλά περί ώραν … 30 λεπτα πριν αρχίση η μάχη ο τούρκος αρχιγός των στρατευμάτων ταχη πασσάς έστειλε δια αξιωματικού επιστολήν δηλών μοι ότι δέχεται τους περί της …παραδόσεως της θεσσαλονίκης προτάσεις μου ..διέκοψα αμέσως την προέλασιν και ευθέως έστειλα προς αυτόν δύο αξιωματικούς προς σύνταξιν του σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως .
Εν Τεκελή τη 26 Οκτωβρίου 1912 , ώρα 6 Και 45
Κωνσταντίνος
Διάδοχος».
Το σχετικό έγγραφο – ντοκουμέντο για την παράδοση της Θεσσαλονίκης: