ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ξεκινούν καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικά έργα

Καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικά έργα προγραμματίζονται για το επόμενο χρονικό διάστημα στο νομό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της θωράκισης και της προστασίας της, σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.
Η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης ενέκρινε τον τρόπο δημοπράτησης, με διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για τον καθαρισμό τμημάτων ρεμάτων και χειμάρρων, ώστε να αποκατασταθεί η παροχετευτικότητά τους, με την απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης, των μπάζων, των απορριμμάτων και των φερτών υλικών (σε τεχνικά και κλειστούς αγωγούς). Το έργο, προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ιδίων πόρων.
Στο πλαίσιο, άλλωστε, του τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας, θα χρηματοδοτηθούν μια σειρά από αντιπλημμυρικά έργα σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Σε αυτά περιλαμβάνονται η βελτίωση της παροχετευτικής ικανότητας σε χείμαρρο στην περιοχή του οικισμού Κάτω Στεφανινών, η ανασύσταση της κοίτης του χειμάρρου Βαγιοχωρίου, η αποκατάσταση αναβαθμών στην κοίτη του χειμάρρου Σχολαρίου, η διευθέτηση της κοίτης του χειμάρρου Νέας Αγχιάλου, η κατασκευή της γέφυρας χειμάρρου Λαγκαδικίων και ο καθαρισμός της ενωτικής τάφρου Λιμνών Κορώνειας- Βόλβης.