Μ.Μοναστήρι : Προ-Αντάμωμα Μοναστηριωτών Αν. Ρωμυλίας στο Μ. Μοναστήρι !

Την Κυριακή 16/2 στο Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί το Προ-Αντάμωμα Μοναστηριωτών Αν. Ρωμυλίας. Θα συμμετάσχουν τα συμβούλια των συλλόγων:

🔹 Μεγάλο Μοναστήρι
🔹 Νέο Μοναστήρι
🔹Τρίκαλα
🔹Πέλλα
🔹Μικρό Μοναστήρι

Καλή αντάμωση!