Μυγδονία : Διγενής-Σύλλογος Ποντίων

Στο πρόγραμμα αυτής της εβδομάδος προσθέτουμε μισή ώρα παραπάνω σε κάθε τμήμα λόγω των μαθημάτων που δεν έγιναν την προηγούμενη, αλλά και λόγω της προετοιμασίας μας για τις εκδηλώσεις που θα συμμετέχει ο Σύλλογος μας.