Μικρό Μοναστήρι : Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου!

Μικρό Μοναστήρι : Φωταγώγηση

του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου!