ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ : Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Μεσημβρίας / Νέα πρόεδρος η Πεταλή Κλαίρη

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 συνήλθε η γενική συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μεσημβρίας . Αφού έγινε απολογισμός των προηγούμενων ετών, τα μέλη προχώρησαν σε εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης.
Η συνθεση της νέας διοίκησης του Πολιτιστικού συλλόγου είναι η εξής:
Πρόεδρος:
Πεταλή Κλαίρη
Αντιπρόεδρος:
Καλαράκη Μάλαμα
Ταμίας:
Σίγα Ελένη
Γραμματέας:
Αλμπανίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου
Τακτικά Μέλη:
Γκατζάλης Κωνσταντίνος
Φραγκοπούλου Βαρβάρα
Κεχαγιά Μαρία
Αναπληρωματικά Μέλη:
Κιουρσίδης Ιωάννης
Τζίβα Έφη
Ελεγκτική επιτροπή:
Τσιαπάνη Δήμητρα
Τρακίδου Κατερίνα
Χαράπη Μάρθα