ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ : ‘Ελεγχος για αυθαίρετη δόμηση στους καταυλισμούς των Ρομά

Έγινε σήμερα από κλιμάκιο της Πολεοδομίας, έλεγχος για αυθαίρετη δόμηση στους καταυλισμούς των Ρομά, που βρίσκονται στα όρια της Κοινότητας, μετά από επανειλημμένα αιτήματα του Τοπικού Συμβουλίου και των κατοίκων.

Το κλιμάκιο συνόδευε στο έργο του ισχυρή Αστυνομική Δύναμη, για την τήρηση της τάξης.

Επίσης υπήρχε και κλιμάκιο της εταιρίας παροχής ρεύματος το οποίο έλεγχε τις υπάρχουσες συνδέσεις, αποσυνδέοντας όσες δεν ήταν τακτοποιημένες.

Ανάρτηση από την σελίδα της Κοινότητας της Νέας Μεσημβρίας