ΜΕΒΓΑΛ : Μαζί στην προσπάθεια…

Με αίσθημα ευθύνης και προκειμένου να ενισχύσουμε το απαιτητικό έργο ανάλυσης πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού, η ΜΕΒΓΑΛ προχώρησε σε δωρεά εργαστηριακού εξοπλισμού στο Τμήμα Μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί σαν εργαστήριο αναφοράς του COVID-19, όλης της Βόρειας Ελλάδας.
Η συγκεκριμένη κίνηση αυξάνει τη δυναμικότητα του εργαστηρίου κατά 30%, ώστε να εξετάζονται περισσότερα δείγματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα.
Σε αυτές τις στιγμές που μας θέλουν χώρια, μένουμε μαζί στην προσπάθεια.