ΜΑΛΓΑΡΑ : Εργασίες ασφαλτόστρωσης στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (ρεύμα πορείας προς Αθήνα)

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (ρεύμα πορείας προς Αθήνα) μετά το σταθμό διοδίων Μαλγάρων και πριν τον Α/Κ Κλειδίου (από την 480+200 Χ/Θ έως την 481+450 Χ/Θ) θα πραγματοποιηθούν από την Εγνατία Οδό Α.Ε., με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας (αριστερή και μεσαία).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται κάθε φορά από την ελεύθερη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ιδίου ρεύματος πορείας.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Η Τροχαία ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.