Μακεδονία – Κώστας Γιουτίκας : Ηλεκτροκίνητα Αυτοκίνητα

Μία πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Alexandros P. Ferraios για την πράσινη ανάπτυξη και τις προσπάθειές μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.