Μαγνησία-Διαβατά :Καθαρισμός φρεατίων στη Νέα Μαγνησία

Τα φρεάτια της Νέας Μαγνησίας συνεχίζουν να καθαρίζουν σήμερα οι υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΔΔ.
Οι υπάλληλοι που έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο έργο εντόπισαν μεγάλους όγκους από φερτά υλικά που είχαν συσσωρευτεί για χρόνια στα φρεάτια της Νέας Μαγνησίας εμποδίζοντας τη ροή των όμβριων υδάτων.
Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Κυριακίδης που παρακολούθησε τον καθαρισμό των φρεατίων στη Νέα Μαγνησία τόνισε ότι ήδη σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΔΔ έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός φρεατίων σε όλες τις κοινότητες του δήμου Δέλτα με σκοπός είναι να ολοκληρωθεί άμεσα ώστε να μην γεμίζουν οι δρόμοι νερό με την πρώτη βροχή.Ο καθαρισμός γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν ωστόσο όπως διαβεβαιώνει ο κ Κυριακίδης θα καθαριστούν όλα τα φρεάτια στο δήμο Δέλτα.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: παιδί, υπαίθριες δραστηριότητες και φαγητό