Μέσα & έξω από …την δημαρχία ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Καθυστερημένο αλλά αξίζει να το αναφέρουμε : Μας το επισήμανε μέλος της αντιπολίτευσης στο νομικό πρόσωπο και έχει ενδιαφέρον : Στις 28 /2 διορίστηκε νέος πρόεδρος στο νομικό πρόσωπο του δήμου Χαλκηδόνος
Διαβάζουμε το απόσπασμα :
«Στις 24-01-2022 ο κ. Μενέλαος Κορδονούρης, υπέβαλλε στον κ. Δήμαρχο την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του ΟΚΠΑΔΧ για προσωπικούς λόγους. Δήλωσε δε ότι παραμένει απλό μέλος του Δ.Σ.του ΟΚΠΑΔΧ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.3 του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει στην έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Δ.Σ. των νομικών προσώπων των ΟΤΑ Α’ βαθμού, αφού τεθούν υπόψη του, μεταξύ άλλων, και η απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό των 3/5 του συνόλου των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου. Με την υπ’αριθμ. 31/2457/16-2-2022 (ΑΔΑ:ΨΧΧ8ΩΗ2-8ΛΞ), απόφαση του Δημάρχου έγινε αποδεκτή η εν λόγω παραίτηση και ορίσθηκε νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΚΠΑΔΧ ο κ. Θεόδωρος Χατζηαποστόλου, μέλος του Δ.Σ. του ΟΚΠΑΔΧ με την ιδιότητα του δημότη. Κατόπιν τούτου καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης για την αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΚΠΑΔΧ.»
Μέχρι εδώ καλά … έλα όμως που μετα από ένα μήνα 13/4 στον εν λόγο πρόεδρο γίνεται αύξηση μισθού και εδώ μας  δημιουργούνται τα ερώτημα :
Πώς έγινε έτσι ξαφνικά αυτή η μεγάλη αύξηση μισθού ;
Στο νομικό πρόσωπο ο πρόεδρος  του δεν πρέπει να έχει και την ανάλογη εμπειρία να διαχειριστεί τα θέματα ;
Την απόφαση για αύξηση την ψήφισαν μόνο τα μελη της διοίκησης…και όταν τον  ρωτήσαμε γιατί το έκαναν μέσα σε αυτήν την οικονομική κρίση ; η  απάντηση ήταν :  «…δεν ήταν τυχαίο φίλε μου – μου είπε – αφού ο εν λόγο πρόεδρος φέρεται σαν υποψήφιος του δημάρχου στο Ξηροχώρι και εκτιμώ ότι έτσι προσπαθούν κάποιοι  να κάνουνε ψηφοδέλτιο …!»
Τα συμπεράσματα δικά σας …
Ο … ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ