Μέσα & έξω …απο την δημαρχία ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Έπρεπε να περάσουν 4 χρόνια για να θυμηθεί ο απερχόμενος δήμαρχος ότι έχει και παράταξη από πίσω του.
Πώς να εξηγήσουμε αλλιώς το γεγονός ότι θυμήθηκε 6 μήνες πριν τις εκλογές να κόψει  πίτα για την παράταξή του… ;
Μήπως είναι αργά για “δάκρυα” Σταύρο… ;
Μήπως το “πουλάκι”… πέταξε … ;
ΥΓ :  Άκουσον … άκουσον…  !!!   Μάθαμε ότι στην απελπισία του επάνω έστειλε πρόσκληση ακόμα και στον Λουκά!!!
Ο…  Παρατηρητής