ΛΑΓΚΑΔΑvima : Την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου Δημοτικό Συμβούλιο

2η τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου🔸
Διαβάστε αναλυτικά εδώ