Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση ασφαλτόστρωσης αγροτικών οδών

Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση ασφαλτόστρωσης αγροτικών οδών:
Ο Δήμος Λαγκαδά συνεχίζει την υλοποίηση των σχεδιασμών για την αξιοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με το οποίο επιδιώκεται η χρηματοδότηση σειράς τεχνικών έργων στον τόπο μας.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, των σχεδιασμών αυτών υποβλήθηκε πρόταση για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο « Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στις Τ.Κ. ΑΔΑΜ και Πετροκεράσων της Δ.Ε. Καλλινδοίων του Δ. Λαγκαδά». Πρόκειται για ένα έργο βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Αδάμ και Πετροκέρασων .
Η οδός της Τ.Κ. Αδάμ χωροθετείται ανατολικά του οικισμού Αδάμ. Η αρχή της χάραξης υλοποιείται μέσω διασταύρωσης με την οδό Αδάμ – Δουμπιάς και στη συνέχεια κινείται νοτιοδυτικά.
Η οδός της Τ.Κ. Πετροκέρασων χωροθετείται βορειοδυτικά του οικισμού Πετροκέρασων. Η αρχή της χάραξης υλοποιείται μέσω διασταύρωσης με την οδό Ζαγκλιβερίου – Πετροκέρασων και στη συνέχεια κινείται δυτικά.
Σκοπός Του έργου είναι η αναβάθμιση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων οδών, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υπάρχουσες συνθήκες κυκλοφορίας και κατά συνέπεια το επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης.
Η ευόδωση της υποβολής της εν λόγω πρότασης πρόκειται να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την πραγμάτωση του σχεδίου του Δήμου μας για τη συνολική αναβάθμιση τεχνικών και συγκοινωνιακών υποδομών του Τόπου, πράγμα το οποίο αποτελεί και βασική επιδίωξη του Δημάρχου, Ιωάννη Ταχματζίδη και των συνεργατών του.