ΛΑΓΚΑΔΑΣ : Υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα ένταξης παιδιών σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Ο Δήμος Λαγκαδά ενημερώνει τους δημότες του πως ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων της Δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2023-2024, για Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά από το γονέα με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISNET στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr και στην εφαρμογή  «Αίτηση Συμμετοχής».
Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 11/07/2023 και ώρα 23:59.
Οι γονείς μπορούν να απευθύνονται για διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και στα τηλέφωνα:
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ 23940 41098
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 23940 52747
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ 23940 61401
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ 23940 54581
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΧΟΥ 23950 22651
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ 23940 73867
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 23940 22391
ΚΔΑΠ ΛΑΓΚΑΔΑ 23940 20843 (εσωτ. 1 ή 200)
ΚΔΑΠ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 23930 31494
ΚΔΑΠ «ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ» 23940 56313
ΚΔΑΠ ΑΣΣΗΡΟΥ 23940 61401
ΚΔΑΠ ΣΟΧΟΥ 23950 22651
καθώς και στο τηλέφωνο της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.: 23940 20843 (εσωτ. 7 ή 401)
Επίσης, για την εξυπηρέτηση των Αιτούντων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο 210 5214600 και E-mail: helpdesk@eetaa.gr
Χρονοδιάγραμμα:
Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων από 20-06-2023 έως 11-07-2023
Α.Φ.Μ. που λήγουν σε 0, 1, 2 από 20-06-2023 έως 22-06-2023
Α.Φ.Μ. που λήγουν σε 3, 4, 5 από 23-06-2023 έως 25-06-2023
Α.Φ.Μ. που λήγουν σε 6, 7, 8, 9 από 26-06-2023 έως 29-06-2023
Όλοι οι Α.Φ.Μ. από 30-06-2023 έως 11-07-2023 και μέχρι τις 23:59
Προσωρινά Αποτελέσματα στις 18-07-2023
Υποβολή Ενστάσεων από 19-07-2023 έως 21-07-2023 και μέχρι τις 23:59
Οριστικά Αποτελέσματα στις 25-07-2023
Εγγραφές (υπογραφή Σύμβασης και Εξουσιοδότησης) μέχρι 14-09-2023
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2022
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τρέχοντος έτους
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Ανεργίας
ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση
Επίσης, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης παιδιάτρου, όπου βεβαιώνει την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και ότι έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια για την ηλικία του, καθώς και φωτοτυπία της 1ης σελίδας και όλων των εμβολίων του βιβλιαρίου του παιδιού, τόσο για τις εγγραφές μέσω Δήμου σε Παιδικούς Σταθμούς, όσο και για τις εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με αριθ. πρωτ. 12158/19-06-2023:
Οι Δομές δε δύναται να λειτουργούν ως κέντρα μελέτης, φροντιστήρια, κέντρα κατάρτισης, η δε λειτουργία τους δε δύναται να ταυτίζεται με αυτή των αθλητικών σωματείων κ.λ.π. Επίσης, δε μεταβιβάζεται, δεν πωλείται και δεν εξαργυρώνεται το voucher σε τρίτους