ΛΑΓΚΑΔΑΣ : Τήρηση βιβλίου επισκεπτών σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού και σε συνέχεια της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11-03-2020), ενημερώνουμε ότι στα Δημοτικά κτίρια στέγασης των Δημοτικών Υπηρεσιών (Δημαρχείο, Τεχνική Υπηρεσία, Πολεοδομία, ΚΕΠ Λαγκαδά, Εργοτάξιο, Κοινωνικές Υπηρεσίες) τηρούνται πλέον Βιβλία Επισκεπτών, στα οποία θα καταχωρούνται στοιχεία των συναλλασσόμενων πολιτών με τους υπαλλήλους του Δήμου.