ΛΑΓΚΑΔΑΣ : Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 
Τα θέματα :
Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Λαγκαδά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση του 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά» (Αριθμ. Μελ. 9/2023, Αριθμ. Έργου 3/2023).
  2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά» (Αριθμ. Μελ. 6/2023, Αριθμ. Έργου 2/2023).
  3. Αναμόρφωση 7η του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2023.
  4. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Λαγκαδά» (νέα εισήγηση).