ΛΑΓΚΑΔΑΣ : Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού στα ΚΕΠ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανογραφικού και Περιφερειακού εξοπλισμού στα ΚΕΠ του Δήμου Λαγκαδά
Δείτε αναλυτικά εδώ