ΛΑΓΚΑΔΑΣ : Προκήρυξη διαγωνισμού για την περισυλλογή, φιλοξενία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την περισυλλογή, φιλοξενία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων στον Δήμο Λαγκαδά🐕🐈
Ο Δήμος Λαγκαδά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα ξεχωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ».
Δείτε αναλυτικά εδώ
👇👇👇