ΛΑΓΚΑΔΑΣ : Προκήρυξη για την πρόσληψη 72 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο

Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δυο (72) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Λαγκαδά, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.
Επισυνάπτονται κριτήρια, δικαιολογητικά και αίτηση