ΛΑΓΚΑΔΑΣ : Μέτρα της ΔΕΥΑ Λαγκαδά στον οικισμό της Ξυλόπολης λόγω λειψυδρίας

Σε ορισμένα έκτακτα μέτρα για την ανακούφιση του πληθυσμού προβαίνει η ΔΕΥΑ Λαγκαδά, λόγω της έντονης λειψυδρίας που ταλαιπωρεί τον οικισμό της Ξυλόπολης το τελευταίο διάστημα.
Έτσι, ήδη διενεργείται δοκιμαστική γεώτρηση πλησίον του οικισμού ώστε, εάν διαπιστωθεί ότι αυτή είναι αξιοποιήσιμη, να προβεί σε οριστική ανόρυξη και εκμετάλλευση αυτής. Επίσης, πιστοποιημένες υδροφόρες θα μεταφέρουν πόσιμο νερού από τις όμορες κοινότητες προς τις δεξαμενές της Ξυλόπολης.
Για τον λόγο αυτό, η χρήση νερού θα επιτρέπεται μόνο για πόση, μαγείρεμα και για την ατομική καθαριότητα, προκειμένου το κεντρικό σύστημα υδροδότησης του εν λόγω οικισμού να επανέλθει άμεσα στην κανονικότητα και να μην υπάρχουν διακυμάνσεις στην πίεση του δικτύου.
Συνεργεία της Επιχείρησης θα διενεργούν ελέγχους τήρησης του περιορισμού χρήσης νερού, προκειμένου να μην υπάρχει ταλαιπωρία των δημοτών – καταναλωτών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το νερό χρησιμοποιείται για πότισμα κήπων, φυτών, δένδρων ή για πλύσιμο αυτοκινήτων, δρόμων, αυλών και γενικότερα οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην αυτής της πόσης, του μαγειρέματος και της υγιεινής, θα υπάρχει γραπτή αναφορά για την επιβολή όσων κυρώσεων προβλέπει ο Κανονισμός Δικτύων της ΔΕΥΑΛ (πρόστιμο, διακοπή υδροδότησης κλπ).