ΛΑΓΚΑΔΑΣ : Διοικητικό πρόστιμο σε άνδρα, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙΠΥΝ Θεσσαλονίκης σε άνδρα, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στην περιοχή Σοφούλα Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.