ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ορισμός των νέων Αντιδημάρχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ορισμός των νέων Αντιδημάρχων:
1) Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

2) Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας,  Πολιτισμού και Αθλητισμού:

Αναστασιάδης Νικόλαος

3) Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

Κοτσώνη Ελισάβετ

4) Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας:

Πατσιαλάς Αλέξανδρος

5) Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:

Τζανής Μιχαήλ

6) Αντιδήμαρχος Πρασίνου:

Τσαγκαλίδης Ελευθέριος

7) Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας:

Αϊβαζίδης Παντελής

8) Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων:

Μπρατάνης Αστέριος