Λαγκαδάς NEWS : Η Επανάσταση στον Λαγκαδά 

Ο Λαγκαδάς και τα υπόλοιπα μεγάλα χωριά γύρω του δεν υπήρξαν αμέτοχα στη διάρκεια της εξέγερσης. Η επαναστατική δράση του (σ.σ. Εμμανουήλ) Παπά γρήγορα εξαπλώθηκε και στην περιφέρεια του Λαγκαδά.
Οθωμανικά έγγραφα αποδεικνύουν τη συμμετοχή της πόλης του Λαγκαδά στην Επανάσταση του 1821. Σε ένα σουλτανικό φιρμάνι που συντάχθηκε στην Κωνσταντινούπολη την 1η Ιούλιου 1821 αναφέρεται: «Κατά τας ημέρας δε ταύτας εξηγέρθησαν οι ραγιάδες του εις την περιφέρειαν του σαντζακίου Θεσσαλονίκης, υπαγομένου χασίου Λαγκαδά». Σε άλλο έγγραφο, στις 2 Ιουλίου 1821, ο σουλτάνος Μαχμούτ ομολογεί την εξάπλωση της Επανάστασης στην περιφέρεια Λαγκάδα: «Ένεκα της Επαναστάσεως… είχον εξεγερθή και οι ραγιάδες χωρίων τινών τού εν τω σαντζακίω Θεσσαλονίκης κειμένου χασίου Λαγκαδά». Γνωστότερος αγωνιστής του Λαγκαδά υπήρξε ο Σταύρος Τζανής, ο οποίος συμμετείχε αργότερα σε πολλές μάχες και στην επαναστατημένη νότια Ελλάδα. Μετά τις ήττες των επαναστατών στην περιοχή, τα τουρκικά στρατεύματα στην πορεία τους λεηλάτησαν και κατέστρεψαν τα περισσότερα χωριά. Η κοινότητα του Λαγκαδά δεν γλίτωσε από την καταστροφή. Ένα μέρος του πληθυσμού σφαγιάστηκε, άλλοι εξανδραποδίστηκαν, ενώ πολλοί για να σωθούν κατέφυγαν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στα νησιά των Κυκλάδων. Κατά τη λεηλασία του Λαγκαδά πυρπολήθηκε και ο βυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής, που ανοικοδομήθηκε το 1833.
*Απόσπασμα από την έκδοση «Δήμος Λαγκαδά – Ιστορία και Πολιτισμός»