Λαγκαδάς : Συνάντηση για την διαχείριση και επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων

Με πρωτοβουλία του δήμου Λαγκαδά, ο οποίος είναι επικεφαλής εταίρος του έργου με τίτλο “Sustainable management and treatment of Bio-wastes by using Bio-fuels production methods” (Αειφορική διαχείριση και επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων με τη χρήση μεθόδων παραγωγής βιοκαυσίμων) και ακρώνυμο SUMBIO, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στο Λαγκαδά συνάντηση στην οποία παρέστησαν όλοι οι εταίροι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία του έργου και αποφασίστηκε η ανάληψη του συντονισμού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ώστε να περιοριστούν τα τεχνολογικά/κατασκευαστικά ρίσκα, ενώ συμφωνήθηκε και ο οδικός χάρτης για την ολοκλήρωση των συνοδευτικών δράσεων μεταφοράς της εμπειρίας του δήμου Λαγκαδά και της ΚΕΔΕ στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.