Λαγκαδάς : Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής …

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά ενέκρινε την συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) για το Δήμο Λαγκαδά (μέλος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.).
Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι κάτωθι αιρετοί και υπάλληλοι του Δήμου Λαγκαδά:
1. Πολιτική Υπεύθυνη η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Λαγκαδά, κ. Κοτσώνη Ελισσάβετ.
2. Συντονίστρια η υπάλληλος του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Λαγκαδά κ. Τελίδου Σοφία.
Μέλη:
1. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κ. Τζανής Μιχαήλ.
2. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Δοϊρανλής Πέτρος.
3. Ο Πρόεδρος της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Αθλητισμού –Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) κ. Μπίκας Κωνσταντίνος.