Λαγκαδάς : Πρόγραμμα απασχόλησης στο Δήμο Λαγκαδά για 8 μήνες

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού ( www.oaed.gr ).
➡️Όσον αφορά τον Δήμο Λαγκαδά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 09.00 έως τις 12.00 στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου (2ος όροφος/είσοδος γραφείου Δημάρχου) για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησής τους. 💻
☎️ Πληροφορίες στο 2394330203
➡️Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.
➡️Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.
➡️Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/…/programmata-koinophelous-kharaktera
).
➡️Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
➡️Για τον Δήμο Λαγκαδά οι διαθέσιμες θέσεις είναι 72
➡️Παράλληλα υφίστανται τέσσερις διαθέσιμες θέσεις για την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης.
Αναλυτικά οι θέσεις στους πίνακες που ακολουθούν: