Λαγκαδάς : Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 

Ο Δήμος Λαγκαδά,  θα υλοποιήσει τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Τα προγράμματα είναι :
Βασικά Ιταλικά Α1 (50 ώρες)
Βασικά Ιταλικά Α2 (50 ώρες)
Βασικά Γερμανικά Α1 (50 ώρες)
Βασικά Γερμανικά Α2  (50 ώρες)
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων (25 ώρες)
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση (25 ώρες)
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη (25 ώρες)
Αρχιτεκτονική κήπων (25 ώρες)
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες (25 ώρες)
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (50 ώρες)
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης δήμου Λαγκαδά:
Τηλ. 23940 20802, email: pronoia@lagadas.gr
Διεύθυνση: Χρ. Σμύρνης 29, 1ος όροφος