Λαγκαδάς : Περνάει στα ΚΤΕΛ η γραμμή Λαγκαδάς – Θεσσαλονίκη

Από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 διακόπτεται προσωρινά η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου της λεωφορειακής γραμμής Ν° 83 «Λαγκαδάς – Θεσσαλονίκη».
Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση όλες οι εναλλακτικές διαδρομές συμπεριλαμβανομένης και της διαδρομής 83Ν διακόπτονται και ξεκινά η προσωρινή λειτουργία της από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.