Κ.Ε.Π : Νέο ωράριο λειτουργίας στα Κ.Ε.Πολιτών

Αλλάζουν οι ώρες εξυπηρέτησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Συγκεκριμένα με απόφασή του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τροποποιεί παλαιότερη απόφαση του τότε υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, μειώνοντας κατά μισή ώρα τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σάββατα το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αντί για 8 μ.μ. τις καθημερινές θα κλείνουν στις 7.30 μ.μ. και το Σάββατο αντί για 2 μ.μ. στη 1.30 μ.μ.
Όπως αναφέρει η απόφαση:
‘’Η φράση «…από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 8.00 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ…» του εδαφίου α’ της περ. στ’ της παραγράφου 3 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β΄) απόφασης του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659/Β΄/26-7-2011) απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αντικαθίσταται ως εξής: «…από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.’’.

ΕΔΩ : Η απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως