Κ. Γέφυρα : Ετήσιος Χορός !

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ
“ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΩΡΑ 13:00Μ.Μ.