Κώστας Γιουτίκας : Στο γραφείο του πρωθυπουργού για τα ” πλευρικά διόδια στη Χαλάστρα και τα Ν. Μάλγαρα

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ :  “Η προσπάθεια για την εξεύρεση ορθολογικής λύσης στο θέμα των διοδίων συνεχίζεται. Σήμερα ενημέρωσα την διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου για τα προβλήματα που δημιουργεί η κατασκευή πλευρικών διοδίων στη Χαλάστρα και τα Ν. Μάλγαρα. Ως όφειλα μάλιστα της παρουσίασα διεξοδικά και τις εναλλακτικές που υπάρχουν, ώστε να μη ζημιωθεί κανείς…”

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, τηλέφωνο και εσωτερικός χώρος