Κώστας Γιουτίκας : ” ΟΧΙ … στην κατάργηση και συγχώνευση Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου…”

Την αντίθεσή του στην κατάργηση και συγχώνευση Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, εκφράζει ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, με επιστολή που απέστειλε στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ν. Κεραμέως.
Όπως επισημαίνει ο κ. Γιουτίκας, τυχόν αποδοχή από το Υπουργείο της σχετικής εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ, θα επιφέρει σοβαρά πλήγματα στην αγορά εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία, θα περιορίσει δραστικά τις επαγγελματικές ευκαιρίες των απόφοιτων των συγκεκριμένων Τμημάτων, ενώ θα πλήξει την εν γένει οικονομική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Στην επιστολή του προς την Υπουργό, ο Αντιπεριφερειάρχης επικαλείται τα συμπεράσματα της πρόσφατης πρωτογενούς έρευνας που διενήργησε ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της ΠΚΜ, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου (8 Φεβρουαρίου έως τις 22 Φεβρουαρίου 2022), σύμφωνα με τα οποία, οι κατηγορίες των επαγγελματιών που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Κεντρική Μακεδονία, είναι Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων και Επιστήμονες. Πάνω από 3 στις 10 επιχειρήσεις στην ΠΚΜ, ζητούν σήμερα μεταξύ άλλων Μηχανικούς, καθώς και επαγγελματίες στους τομείς των Τεχνολογιών και Πληροφορικής.
Ειδικά, σχετικά με την προτεινόμενη κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ο κ. Γιουτίκας, σημειώνει ότι «προκαλεί εύλογη έκπληξη, σε μια εποχή που η περιβαλλοντική αειφορία αποτελεί κεντρικό ζητούμενο στα διεθνή φόρα , ενώ την ίδια ώρα Πολιτεία και Αυτοδιοίκηση αγωνιζόμαστε για να περιορίσουμε τις καταστροφικές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής».
Και παραθέτει τα ευρήματα της έρευνας του ΜΔΑΑΕ, από την επεξεργασία των στοιχείων αντιπροσωπευτικού δείγματος 424 επιχειρήσεων στους 7 νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση τα οποία οι Μηχανικοί Ενέργειας και Περιβάλλοντος καθώς και οι Μηχανικοί στους κλάδους Πληροφορικής και Αγροδιατροφής είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις .
Σε ό, τι αφορά στις εξεταζόμενες συγχωνεύσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σίνδου με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών των Σερρών με έδρα τις Σέρρες, καθώς και τη μεταφορά του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στις Σέρρες, και πάλι από την έρευνα του ΜΔΑΑΕ προκύπτει ότι οι επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής έχουν τη δεύτερη
μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία.
«Υπό αυτά τα δεδομένα, θεωρώ ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια κατάργησης Τμήματος, που απαριθμήσατε σε πρόσφατη συνέντευξή σας, και ειδικότερα αυτό που αφορά στον εντοπισμό και την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της αγοράς εργασίας», επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης και καλεί την Υπουργό Παιδείας να λάβει σοβαρά υπόψιν της «τα αξιόπιστα ευρήματα της έρευνας του ΜΔΑΑΕ της ΠΚΜ , σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην περιοχή, πριν προχωρήσετε στη λήψη οριστικών αποφάσεων