Κώστας Γιουτίκας : ” Έχουμε Έργο. Συνεχίζουμε…”

Για μία ακόμη φορά εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Apostolos Tzitzikostas , για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπο μου με την ανανέωση της θητείας μου στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας .
Εμπιστοσύνη κυρίως στο πολυμορφικό και πλούσιο έργο της ΠΚΜ στους σημαντικούς τομείς του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης.
Υλοποιήσαμε και συνεχίζουμε να υλοποιούμε:
1__Απασχόληση – Εμπόριο:
✔Περιφερειακός Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της Αγοράς Εργασίας
✔Αγορανομικοί έλεγχοι με ψηφιακά μέσα
✔Ειδικό εξεταστικό κέντρο για τεχνικά επαγγέλματα
2__Περιβάλλον:
✔Έργα εξυγίανσης και αποκατάστασης υπεδάφους στο δυτικό παράκτιο μέτωπο
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας
✔Παρατηρητήριο για την Πρόληψη και Διαχείριση του κινδύνου Διάβρωσης των Ακτών
✔Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) στην Κεντρική Μακεδονία
✔Καθαρός Θερμαϊκός
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
✔Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
✔Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης
✔Δυσοσμία
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
✔Πράσινα Σημεία
✔Αποτροπή καύσεων γεωργικών υπολειμμάτων
✔Υλοποίηση έργων Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ
✔Βιώσιμη Αστική Μετακίνηση
✔Voltaro
Έχουμε Έργο. Συνεχίζουμε.