ΚΤΕΛ Λεωφορεία: Παρατείνεται ο περιορισμός πληρότητας και η μάσκα μέχρι τις 15-9-2020 (ΦΕΚ 3611)

Με ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 30/8/2020, παρατείνεται η ισχύς των περιορισμών σε όλα τα λεωφορεία (αστικά και υπεραστικά), αλλά και στα τρένα.  
Πρόκειται για την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 53080 , που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β΄ 3611/29-8-2020 και …επαναλαμβάνει όσα ισχύουν ήδη με την απ΄. 48976.
Συνεπώς συνεχίζουν μέχρι 15-9-2020 να ισχύουν συνοπτικά τα εξής:
-Πληρότητα μέχρι 65% των θέσεων καθημένων και ορθίων
-Υποχρεωτική μάσκα για επιβάτες και οδηγούς  (εκτός αν διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό που τους επιτρέπει να μη φορούν, π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων)
-Μη υποχρεωτική η μάσκα για τον οδηγό αστικού λεωφορείου, εφόσον υπάρχει διαχωριστικό
-Πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση
-Αρμόδιοι ελέγχου, μόνο οι δημόσιες αρχές και όχι οι οδηγοί
 
Τα σχετικά άρθρα:
Άρθρο 9 Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις
1. Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό.
2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη πέραν του ποσοστού της παρ. 1, καθώς και στον οδηγό του οχήματος/συρμού, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς και εντός των οχημάτων και συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στην περίπτωση που σε αστικά λεωφορεία υπάρχει διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες, συστήνεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον οδηγό. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους οδηγούς των μέσων σταθερής τροχιάς και των σιδηροδρομικών οχημάτων, στα οποία απομονώνεται η θέση του οδηγού από τον υπόλοιπο συρμό ή μέσο. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
 Άρθρο 24 Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων 
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).   
 Άρθρο 30 Ισχύς 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις.

ΦΕΚ Β’ 3611/29-8-2020 ΚΥΑ 53080 by sakisgeorgiadis on Scribd