ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Την Παρασκευή 09/04/2021 οικονομική επιτροπή

Οικονομική επιτροπή δήμου Χαλκηδόνος :  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας skype, την Παρασκευή09/04/2021και ώρα 12:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ηςΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση Απολογισμού Β/θμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Χαλκηδόνος,έτους 2018 .
2.Έγκριση Απολογισμού Β/θμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Χαλκηδόνος,έτους 2019.
3.Καθορισμός ύψους διδάκτρων για τη διδακτική περίοδο 20212022 του Δημοτικού Ωδείου Κουφαλίων στον Δήμο Χαλκηδόνοςμε νέα επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».
4.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣσε υπόθεση που αφορά αγωγή δικηγόρου που υπηρετεί με πάγια έμμισθη εντολή στο Δήμο Χαλκηδόνος κατά του Δήμου μας, αναφορικά με διαφορές αμοιβών
.5.Καθορισμός όρων εκμίσθωσηςτου υπ.αριθ.57 δημοτικούαγροτεμαχίου έκτασης 19.125τμ. της κοινότητας Χαλκηδόνας