ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Την Πέμτη δημοτικό συμβούλιο με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής zoom, που θα πραγματοποιηθεί στις 25/02/2021ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 ́σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση 3ηςαναμόρφωσης -σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’αριθ. 46.735/23-7-2020 ΚΥΑ ΥΠ.ΟΙΚ-ΥΠΕΣ -για τις Ομάδες Εσόδων Ι &ΙΙ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.
2.Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Στοχοθεσίαςοικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021.
3.Έγκριση εκμίσθωσης του υπ. αρ.1114 Δημοτικό αγροτεμάχιο έκτασης 973 τ.μ., στην κοινότητα Χαλκηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνος
4.Εισήγηση περί εκμίσθωσης του υπ ́αριθ.1527 ακινήτου έκτασης 2,750τ.μ., στην κοινότητα Αγχιάλου
5.Εισήγηση περί εκμίσθωσης τμήματος 9.257 τ.μ. από το υπ.αρ.17, Δημοτικό αγροτεμάχιο ακινήτου στην κοινότητα Χαλκηδόνας
6.Έγκριση εκμίσθωσης του υπ αρ.1797 τμήμα 3έκτασης 3.366 τ.μ Δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Αγχιάλου
7.Εισήγηση περί εκμίσθωσης τμήματος 1.500 τ.μ. από το υπ.αρ.507, Δημοτικό αγροτεμάχιο ακινήτου στην κοινότητα Χαλκηδόνας
8.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για την συμμετοχή στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων για τα έτη 2021 -2022
9.Τροποποίηση της 08/2018 απόφασης του Δ.Σ.σχετικά με την αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής & συντηρήσεως οχημάτων, αγοράς ανταλλακτικών κτλ.
10.Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: ̈Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων ̈ Αριθ. Μελ. 127/2018.
11.Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: ̈ Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δ.Κ. Νέας Μεσημβρίας και Βαθυλάκκου του Δ.Χαλκηδόνος ̈Αριθ. Μελ. 49/2014.
12.Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.” (στο αγροτεμάχιο με αριθμό 213, της διανομής, του αγροκτήματος Γέφυρας, της Δ.Ε.Αγίου Αθανασίου)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣΤμ. Υποστήριξης Πολιτικών ΟργάνωνΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤαχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 36Ταχ. Κώδικας: 571 00Τηλέφωνο: 2391-330153Fax: 2391-330130Emaildimos.xalk@n3.syzefxis.gov.grΚουφάλια : 19/2/2021Αρ. Πρωτ.: 2438ΠΡΟΣ1.Τον Δήμαρχο Δήμου Χαλκηδόνος 2.Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 3.Την Γενική Γραμματέα του Δήμου4.Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων (με τηνπαράκληση να ενημερώσουν καιτα μέλη των συμβουλίων τους) 2of 2
13.Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.”(αγροτεμάχιο με αριθμό 213Β, της διανομής, του αγροκτήματος Γέφυρας, της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου)
14.Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του κ. Ταταβέλη Μιλτιάδη (στο αγροτεμάχιο με αριθμό 1229, της διανομής, του αγροκτήματος Αγχιάλου, της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου)
15.Τροποποίηση της υπ’αριθμ.31/2020 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ Ω9ΥΛΩΗ2-ΦΑΝ) περί Έγκρισης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και του Δήμου Ωραιοκάστρου (άρθρο 99 του Ν.3852/2010) και ορισμός μελών του οργάνου παρακολούθησης και εφαρμογής των όρων της σύμβασης
16.Έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Xαλκηδόνος στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανωνύμου Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Υ. Σ  Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες απο τον ερχόμενο μήνα οι συνενδριάσεις θα γίνονται με κοινο