ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Σε μια εβδομάδα ξεκινούν οι σπορές στα βαμβακοχώραφα των Κουφαλίων

Σε περίπου μια εβδομάδα ξεκινούν οι σπορές στα βαμβακοχώραφα των Κουφαλίων και της ευρύτερης περιοχής  ενώ αυξημένο παραμένει το ενδιαφέρον εκκοκκιστών για τα προσυμβόλαια (79,31 λεπτά το κιλό έφτασε η τιμή στις 28/3).
Όπως δηλώνει ο ∆ρ Μωχάµεντ Νταράουσε, προϊστάμενος Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος, «η θερμοκρασία του εδάφους παίζει μεγάλο ρόλο στην φύτευση του βάμβακος. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου.
Επίσης μεγάλο ρόλο παίζει και το βάθος του σπόρου που θα πρέπει να είναι 2,5 – 3 cm για την πρώιμη παραγωγή και σε μεγαλύτερο βάθος για την όψιμη. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί είναι να έχει καλό αερισμό ο σπόρος.
Πρέπει να γίνει σωστή κατεργασία εδάφους και καταστροφή ζιζανίων. Επίσης πρέπει να είναι καλής ποιότητας ο σπόρος και πιστοποιημένος, γιατί ο σιδηροσκώληκας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην καλλιέργεια».