ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Πολιτιστικός Σύλλογος Οδυσσέας Προχώματος – Ενημέρωση

Ο σύλλογος”ΟΔΥΣΣΕΑΣ΄΄ Προχώματος αναστείλει τη λειτουργία των τμημάτων του προληπτικά.
Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρξει νέα ενημέρωση