ΚΟΥΦΑΛΙΑ : ” ΟΧΙ χώματα, κλαδιά, πέτρες,σίδερα στους κάδους απορριμμάτων”

Από τον δήμο Χαλκηδόνος ανακοινώνεται :  ΟΧΙ χώματα, κλαδιά, πέτρες,σίδερα στους κάδους απορριμμάτων

ΟΧΙ χώματα, κλαδιά, πέτρες,σίδερα στους κάδους απορριμμάτων