ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Με δυο ξεχωριστά δημοτικά συμβούλια ξεκινάει η νέα περίοδος μετά κωρονο ιου στο δήμο Χαλκηδόνος

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Με δυο ξεχωριστά δημοτικά συμβούλια ξεκινάει η νέα περίοδος μετά κωρονο ιου στο δήμο Χαλκηδόνος
Σύμφωνα με της  δυο προσκλήσεις που επιδόθηκαν σήμερα στους δημοτικούς σύμβουλους στην πρώτη συνεδρίαση θα εκλεγεί – αν εκλεγεί – ο συμπαραστάτης του δημότης
Στην δεύτερη  υπάρχουν  24 θέματα ημερησίας διάταξης από τα οποία ξεχωρίζει η εκλογή μελών για το διαδημοτικό όργανο του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ
 άλλο ένα θέμα που αναμένεται να υπάρξει ενδιαφέρον είναι ο ορισμός εκπροσώπου στην ΑΝΕΘ και τέλος η λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ